Środa, 28 czerwca, 2017

Finał pilotażu tzn. pakietu młodzieżowego


Przez trzy miesiące uczniowie z I LO i V LO brali udział w programie pilotażowym przygotowanym przez Stowarzyszenie Civitas, angażującym ich w proces rewitalizacji Dąbrowy Górniczej. Dowiadywali się  m.in. jak młodzież może wpływać na zmiany w przestrzeni i społeczności własnego miasta.


Dwie 20-osobowe grupy wraz z nauczycielami wzięły udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych do Szczyrku, gdzie pod okiem trenerów poznawali różne sposoby interwencji obywatelskiej,  metody i techniki partycypacji, ucząc się wykorzystywać je w praktyce. Podzieleni na mniejsze zespoły, próbowali użyć odpowiednich narzędzi, aby rozwiązać konkretne problemy społeczne.

 

Ważnym elementem warsztatów było wprowadzenie  uczestników  w projekt rewitalizacji śródmieścia i Fabryki Pełnej Życia. Młodzież miała sporo ciekawych i kreatywnych pomysłów na zagospodarowanie terenów po byłej Fabryce DEFUM.


Podczas ostatniego spotkania na terenie Fabryki Pełnej Życia, rozegrana została gra terenowa pod hasłem „Moje miasto, moja przestrzeń”. Uczestnicy mieli dobrą okazję do przećwiczenia nabytych kompetencji społecznych i liderskich, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zespołowej oraz umiejętności angażowania do działania innych. Młodzież „na żywo” poznawała rewitalizowaną przestrzeń. 

 

Istotnym elementem drużynowych rozgrywek była zainscenizowana w plenerze konferencja prasowa, podczas  której uczniowie  wcielili się w role dziennikarzy przepytujących Wojciecha Czyżewskiego – Asystenta Prezydenta Miasta oraz Magdalenę Mike - Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej, osoby, które są mocno zaangażowane w projekt rewitalizacji śródmieścia, w szczególności terenów po byłej Fabryce DEFUM.

 

Udział w przygotowanym programie edukacyjnym  pozwolił  uczestnikom utwierdzić się w przekonaniu, że mieszkańcy mają możliwość oddziaływania na to, co dzieje się w ich mieście, a trwający proces rewitalizacji daje im wiele okazji  do aktywnego zaangażowania się.

 

Uczestnicy pilotażowych warsztatów zostali przygotowani do pełnienia roli społecznych  liderów, którzy potrafią skutecznie przekonać rówieśników, że warto włączyć się w proces rewitalizacji miasta i projekt Fabryki Pełnej Życia. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom nabrali odwagi do zgłaszania nowych pomysłów lub innowacji, co przełoży się na odważne inicjowanie samodzielnych przedsięwzięć  i projektów społecznych w lokalnym środowisku.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!