Piątek, 8 września, 2017

Żywa ulica 3 Maja


Rozpoczynamy proces kolejnych zmian w mieście. Zmian na głównej ulicy Dąbrowy Górniczej, czyli ulicy 3 Maja. Proces odbędzie się za sprawą Fundacji Napraw Sobie Miasto i ich pomysłu „Żywa ulica”.

 

Podczas badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie wspierania inicjatyw gospodarczych Delta Partner, ustalono, iż ulica 3 Maja, która jest główną ulicą Dąbrowa Górniczej pełna jest banków i nie spełnia swojej roli głównego deptaka. Dlatego też zdecydowano przeprowadzić się eksperyment Żywej ulicy.

 

“Żywa Ulica” to projekt Fundacji Napraw Sobie Miasto, polegający na wprowadzaniu i obserwowaniu rzeczywistych zmian w przestrzeni publicznej. Tym razem na zlecenie samorządu lokalnego “Żywa Ulica” zrealizowana zostanie w Dąbrowie Górniczej. Pomysł opiera się na prototypowaniu, czyli testowaniu konkretnych rozwiązań wypracowanych między innymi podczas warsztatów z mieszkańcami i przedsiębiorcami, związanymi z daną ulicą. Jego ideą jest zrównoważona mobilność, dlatego służy do szukania kompromisu między różnymi użytkownikami przekształcanego miejsca.

 

Obszarem działań w dąbrowskim śródmieściu jest ul. 3 Maja na odcinku między ulicami Jana III Sobieskiego i Juliusza Kaden-Bandrowskiego. Proces rozpoczął się we wrześniu rozmowami z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

 

W najbliższą sobotę, 16 września w godzinach 12:00-17:00, na ul. 3 Maja zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny, w ramach którego będzie można uzyskać podstawowe informacje na temat projektu oraz podzielić się swoimi opiniami o przyszłości tego miejsca. Punkt konsultacyjny odwiedzi Zastępca Prezydenta Pan Damian Rutkowski.

 

W kolejnych tygodniach, 21 i 28 września, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A odbędą się warsztaty. Pierwsze spotkanie rozpocznie prezentacja na temat projektu, która będzie wstępem do rozmów o funkcjonowaniu ul. 3-go Maja. Drugie spotkanie będzie miało charakter projektowy, a jego celem będzie wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania ulicy. Prototyp będzie poprzedzony również serią badań, opisujących rytm ruchu ulicznego. W październiku, pomiędzy 5 a 26, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Zmiany będą polegały m.in. na: usunięciu słupków, powiększeniu przestrzeni dla pieszych i rozmieszczeniu dodatkowej zieleni.

 

Dotychczas “Żywa Ulica” była organizowana w Katowicach, Gliwicach, Krakowie oraz Warszawie. W poprzednich edycjach na ulicach pojawiały się instalacje z zieleni, mała architektura czy droga dla rowerów.

 

Przedsięwzięcie w Dąbrowie Górniczej jest częścią projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!