Poniedziałek, 16 października, 2017

Prototypowanie


Polecamy lekturę tekstu Pawła Jaworskiego z Napraw Sobie Miasto dotyczącą prototypowania, czyli metody pracy, którą w ramach Żywa Ulica testujemy na 3 Maja w Dąbrowa Górnicza.

 

Prototypowanie urbanistyczne polega na tworzeniu oraz testowaniu uproszczonych form zagospodarowania i funkcjonowania ulicy, placu czy skweru. W takich działaniach wykorzystuje się tymczasowe i mobilne meble miejskie, dodatkowe nasadzenia zieleni, malowanie jezdni w celu poszerzenia chodnika lub zaznaczenia, że zarówno piesi jak i kierowcy poruszają się w przestrzeni współdzielonej.

 

Prototyp z założenia nie jest rozwiązaniem docelowym. To narzędzie służące do zbierania informacji o potrzebach osób korzystających z wybranego terenu, sprawdzania poprawności przyjętych założeń lub usprawniania pomysłów. Dzięki niemu razem z użytkownikami przekształcanego miejsca można przetestować nową organizację ruchu, różne rozstawienia ławek lub wybrać materiały budowlane do projektu architektonicznego.

 

Wyjątkową wartością tego rodzaju projektowania jest możliwość przyjrzenia się konsekwencjom rozwiązań przed ich realizacją w ostatecznym kształcie. Odbywa się to w bardzo intuicyjny sposób, w przestrzeni, która będzie w przyszłości zmieniona.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!