Czwartek, 9 listopada, 2017

Czekamy na Twoją opinię


Jak zmieni się Śródmieście Dąbrowy Górniczej? Na to pytanie podczas spacerów badawczych, warsztatów wizjonerskich i plenerowych wywiadów szukaliśmy odpowiedzi z przedstawicielami licealistów, organizacji pozarządowych, seniorów, przedsiębiorców i mieszkańców oraz użytkowników przestrzeni publicznej.

 

Teraz przyszedł czas na prezentację podsumowującą partycypacyjne opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Dąbrowy Górniczej.

 

Tutaj znajduje się prezentacja zawierająca założenia ideowe koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, zachęcamy, aby prześledzić tok myślenia architektów i urbanistów i założenia, które zostały przekute w rozwiązania projektowe. Prosimy, aby zastanowić się czy zapisane w slajdach uwagi są słuszne i czy opisują realne potrzeby miasta i potrzeby mieszkańców.

 

Na uwagi mailowe do założeń ideowych czekamy do dnia 14 listopada do godziny 16.00 pod adresem mailowym: konsultacje@pronobisstudio.pl.

 

Uwagi i komentarze do prezentacji traktujemy jako podstawowe wytyczne do stworzenia dalszych rozwiązań, które będą wdrażane w kolejnych etapach realizacji projektu "Fabryka Pełna Życia - Rewitalizacji Śródmieścia Dąbrowy Górniczej".

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!