Czwartek, 16 listopada, 2017

Ulica 3 Maja na progu zmian


„Żywa ulica” na 3 Maja wkracza w fazę projektową. 13 listopada na spotkaniu Damiana Rutkowskiego, zastępcy prezydenta miasta, z przedstawicielami przedsiębiorców wspólnie ustalono szczegóły nowej organizacji ruchu związane z dostawami i funkcjonowaniem miejsc postojowych. Wcześniej projektanci z Fundacji Napraw Sobie Miasto omówili założenia koncepcji przebudowy ulicy, opartej na wnioskach z testowania zagospodarowania tymczasowego. Dyskusja koncentrowała się wokół funkcji i konkretnych rozwiązań dla dwóch miejsc: placów z fontanną i przed budynkiem Resursy. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców wzbogaciły pracę projektantów i znajdą odzwierciedlenie w finalnej wersji projektu. Teraz czas na jego tworzenie!

 

– Za pomocą uproszczonych modeli w skali 1:1 pokazaliśmy, że zmiany są w ogóle możliwe i wyznaczyliśmy ich kierunek, o którym później szeroko dyskutowaliśmy z mieszkańcami i użytkownikami ulicy. W ten sposób mogliśmy podważyć przyjęte na początku zasady lub tylko skorygować detale – mówi Paweł Jaworski, urbanista z Fundacji Napraw Sobie Miasto i dodaje, że zastosowanie prototypów w krzykliwych kolorach miało sprowokować użytkowników ulicy do rozmów i odniesienia się do zaproponowanych rozwiązań i skutków ich wdrożenia.

 

– Jednocześnie ze zmianą organizacji ruchu rozpoczęliśmy badania przestrzeni publicznej. Z tego względu na prototypowanie nowych organizacji ruchu i zagospodarowania ul. 3 Maja spoglądamy poprzez dane. Pierwsze dotyczą zmienności potoków ruchu, a opracowaliśmy je na podstawie nagrań z monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej. Drugie odnoszą się do sposobu postrzegania przekształceń przez różnych użytkowników ulicy – dodaje urbanista.

 

Co z tych danych wynika? Przede wszystkim na ulicy pojawiło się więcej pieszych. Co prawda w godzinach porannych i wieczornych zmiany nie są istotne, ale w okolicach południa i godzinach popołudniowych wzrost był znaczący. W szczycie popołudniowym (15:00-17:00), w trakcie pierwszych 15 minut każdej godziny, przed rozpoczęciem działań zliczono 216 osób, a w trakcie prototypowania – 336. Jest to wzrost o ponad 50 procent.

 

Poza obserwacją ruchu, fundacja realizowała badania ankietowe. Łącznie zebrano 246 ankiet, z czego 102 zostały wypełnione przez mieszkańców ulicy, a 87 przez osoby pracujące lub prowadzące tam swoją działalność. W liczbach bezwzględnych zdecydowana większość badanych (70%) popierała ograniczenia ruchu samochodowego na zmienianym odcinku ul. 3 Maja. Przeciwnych temu rozwiązaniu było 22% respondentów. Analizując wypowiedzi samych mieszkańców, większość z nich (85%) popierała wspomniane ograniczenia. Przeciwnych było 11%. Z kolei większość przedsiębiorców i pracowników usług (53%) była przeciwna wskazanym ograniczeniom. Popierało je 30%.

 

Plan zmian na ul. 3 Maja

– Zmiany trzeba przetestować, a nie czekać bez końca, aż coś wyniknie z przedłużających się procesów, których celem jest uniknięcie oporu za wszelką cenę – pisała Janette Sadik-Khan. Przykład 3 Maja pokazuje, że nie ma innej drogi – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej. I dodaje: – Najważniejsze, że teraz dokładnie wiemy, co należy zrobić. Zmiany będą znaczące i co najważniejsze – zostały akceptowane, także przez osoby, które na początku protestowały przeciw jakimkolwiek ingerencjom z naszej strony. Na ul. 3 Maja zrealizowany zostanie pierwszy w regionie woonerf – rozwiązanie urbanistyczne charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa ruchu oraz walorami estetycznymi i użytkowymi. Ulica tego typu zapewnia dostęp samochodowy w niezbędnym zakresie, jednak ruch pieszy jest traktowany na niej priorytetowo. Dodatkowym wyróżnikiem takiego miejsca jest infrastruktura rekreacyjna dla mieszkańców, której zawsze brakuje w gęstej zabudowie śródmiejskiej.

 

Zmiany, po etapie prototypowania, będą wdrażane w kilku krokach:

• etap 2 – 2017 r. – wprowadzenie trwalszych i mobilnych mebli w nowym układzie, działania animacyjne realizowane przez instytucje kultury i stowarzyszenia, opracowanie koncepcji przebudowy ulicy i aranżacji na 2018 r.,

• etap 3 – 2018 r. – wymiana oświetlenia na ekologiczne typu LED, uporządkowanie zieleni,

wprowadzenie nowych mebli miejskich, opracowanie dokumentacji budowlanej oraz

wykonawczej dla przebudowy ulicy, działania animacyjne realizowane przez instytucje

kultury i NGO,

• etap 4 – 2019 r. – przebudowa ulicy.

 

„Żywa ulica 3 Maja”– stwierdzone wyzwania projektowe

1. Wprowadzenie zieleni – obniżenie temperatury i ograniczenie efektu „wyspy ciepła” związanego z nagrzewaniem się nawierzchni utwardzonej, – zapewnienie „małej retencji” poprzez pochłanianie części wód opadowych przez tereny trawiaste – poprawa estetyki.

2. Urządzenie placów miejskich – pomiędzy ulicami: 3 Maja i Paryską oraz przy Resursie.

3. Wprowadzenie mebli miejskich:

• budowa oświetlenia ulicznego w układzie dostosowanym do zagospodarowania całej ulicy,

• rozmieszczenie elementów rekreacyjnych, których dodatkową funkcją jest wymuszenie powolnej jazdy

• rozmieszczenie elementów do siedzenia, trwałe i mobilne (możliwa zmiana aranżacji w trakcie rozwoju funkcji ulicy)

4. Esowanie pasa jezdnego:

• zmniejszenie prędkości poruszania się samochodów,

• poprawa bezpieczeństwa osób pieszych, poruszających się i odpoczywających na ulicy,

• wydzielenie przestrzeni do zagospodarowania na infrastrukturę rekreacyjną.

5. Uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy od skrzyżowania z ul. Okrzei (wprowadzenie miejsc postojowych i – ewentualnie – nowej zieleni).

 

„Żywa ulica 3 Maja”  działania animacyjne (listopad 2017 – grudzień 2017)

11 listopada 2017 – Pasaż Patriotyczny. Patriotyczne wystrojenie ulicy we flagi narodowe, flagi Dąbrowy Górniczej, biało-czerwone lampiony z motywem godła przygotowanie przez dzieci i młodzież z MOPT przy ul. 3 Maja, wystawa zdjęć legionowych dąbrowianina, Zygmunta Bąbczyńskiego, rozdawanie kokard w barwach narodowych, chorągiewek biało-czerwonych i miniflag Dąbrowy Górniczej.

4 grudnia 2017 – Barbórka czyli Dzień Górnika na ulicy 3 Maja.

6 grudnia 2017 – Mikołajki na 3 Maja. W programie m.in: rozdawanie słodyczy i prezentów przez prawdziwego Św. Mikołaja (godz. 16.00-18.00), ubieranie choinki przez dorosłych i dzieci, odpalenie iluminacji (specjalnie ubrane latarnie i ozdoby wokół słupów, świątecznie przystrojone choinki – kilkadziesiąt drzewek, fotoramka „Wesołych Świat”).

16 grudnia 2017 – Magia Świąt na 3 Maja. W programie m.in: warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców, prezentacja kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z MOPTu, konkursy dla mieszkańców, rozdawanie płyt CD z kolędami w wykonaniu dąbrowian, otwarcie kramów świątecznych.

16-23 grudnia 2017 – Kiermasz Świąteczny na  ul. 3 Maja. Stoiska gastronomiczne i stoiska z ozdobami świątecznymi przygotowane m.in. przez lokalne stowarzyszenia trzeciego sektora.

 

„Żywa ulica 3 Maja” – nowa organizacja ruchu

Od połowy listopada na ul. 3 Maja obowiązują nowe zasady organizacji ruchu oparte na analizach badań, które prowadzono w trakcie prototypowania. Zmiany te zostały dodatkowo przedyskutowane i uzgodnione z przedsiębiorcami.

1. Miejsca dla klientów: – wydzielono koperty przy ul. Kadena-Bandrowskiego (4 prostopadłe na wysokości placu przed Resursą) i ul. Sobieskiego (4 skośne w istniejącej zatoce na wschód od kładki), – wprowadzono ograniczenie czasowe postoju na tych miejscach do godziny.

2. Miejsca dla dostaw: – wprowadzono możliwość dostaw przez 24 godziny na dobę, – pozostawiono oznaczone koperty i ograniczenie czasowe do 30 minut, – dodano miejsce postojowe w Pasażu Centrum.

3. Szerokość pasa ruchu dostosowano do wielkości samochodu dostawczego do sklepu rybnego i wozu bojowego straży pożarnej.

 

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ludzi na ulicy, ponieważ utrudniają fizycznie szybką jazdę dodatkowym  esowaniem jezdni. Likwidacja zakazu ruchu wynika z uproszczenia oznakowania, ale niczego faktycznie nie zmienia, ponieważ znak strefy zamieszkania zakazuje parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych (na ulicy nie będzie miejsc dla innych pojazdów niż dostawy).

 

Należy jednak podkreślić, że znak zakazu ruchu powróci, jeżeli kierowcy nie będą stosować się do ww. ograniczeń.

 

Wojciech Czyżewski

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!