Środa, 22 listopada, 2017

Tramwajowa i rowerowa metamorfoza


W najbliższych latach spore zmiany czekają główną oś komunikacyjna, biegnącą od Gołonoga do granicy z Będzinem. Wszystko to za sprawą wspólnej inicjatywy miasta i spółki Tramwaje Śląskie. Na początku listopada ogłoszony został przetarg na projekt techniczny planowanych prac.


Poza generalną przebudową linii tramwajowej na odcinku od Ronda Budowniczych Huty Katowice do granicy z Będzinem, za którą odpowiadać będą Tramwaje Śląskie, na tym samym odcinku powstać mają drogi rowerowe, zintegrowane przystanki autobusowe oraz przebudowane zostaną przynajmniej dwa skrzyżowania.


Planowana droga rowerowa ma być dwukierunkowa o szerokości minimum 3 metrów. Zlokalizowana zostanie po jednej stronie drogi jako wydzielony pas poza jezdnią i jeśli będzie taka możliwość, to powinna być trwale oddzielona od chodnika np. pasem zieleni. Projektanci muszą też uwzględnić połączenie drogi rowerowej z projektowanym centrum przesiadkowym w rejonie dworca PKP Centrum.


W ramach zlecenie mają zostać zaprojektowane również zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe w centrum miasta, w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z Aleją Róż i na wysokości osiedla Manhattan w Gołonogu.


Dodatkowo w projekcie uwzględnione zostaną przebudowy dwóch skrzyżowań – ul. Sobieskiego i Chopina w rejonie Huty Bankowej oraz ul. Sobieskiego i Sienkiewicza. W obu tych miejscach mają powstać ronda.


- Planowane zmiany pozwolą wyeliminować trwający od 40 lat wyścig tramwaju z autobusem i uczynić z tramwaju główny środek komunikacji publicznej w śródmieściu Dąbrowy Górniczej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w samym tylko śródmieściu ponad 77 tysięcy mieszkańców miasta do najbliższego przystanku komunikacji publicznej ma nie więcej niż 400 metrów. Ta liczba to niemal 65% wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej – podsumowuje Marcin Bazylak, pierwszy zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.


Wiceprezydent dodaje również, że projekt miasta i Tramwajów Śląskich realizowany jest równocześnie z projektowaniem centrów przesiadkowych i zupełnie nowych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie dworców PKP w centrum miasta i w Gołonogu. Ich jednoczesna realizacja nie tylko ułatwi korzystanie z kolei i tramwajów, ale również wymusi opracowanie zupełnie od nowa sieci wszystkich połączeń autobusowych i częstotliwości kursów autobusów w taki sposób, aby w największym stopniu odpowiadały one potrzebom mieszkańców.


Termin składania ofert na projektowanie mija 14 grudnia, a prace w terenie powinny zostać zrealizowane pomiędzy 2019 a 2021 rokiem.


Bartosz Matylewicz


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!