Środa, 10 stycznia, 2018

Model rewitalizacji - poziom ogólny


Życie po życiu (6) czyli na marginesie projektu „Fabryka pełna życia”

 

We wpisie dotyczącym Prawnych ram partycypacji http://fabrykapelnazycia.pl/aktualnosci/20171109/186/prawne_ramy_partycypacji.html wskazywałem, jakie ramy prawne nakłada na działania rewitalizacyjne polskie prawo. Niby są one dość luźne, pozwalające na dużą swobodę, ale też określają obszar (model), który został ogólnie przyjęty. Ten model można próbować przedstawić na grafie, który prezentujemy za propozycją Wiesława Wańkowicza (Modele rewitalizacji jako narzędzia zarządzania miastami w Zarządzanie Publiczne nr 1-2 /2010). Widać tu wyraźnie spojrzenie w perspektywie krajowej, a model ten - niezależnie od różnic pomiędzy przyjętymi strategiami lokalnymi - będzie opisywał każdy proces rewitalizacyjny.

 

Co to oznacza? Oznacza to ni mniej ni więcej, że nasze modele budowane lokalnie mają za zadanie pokazać jak - w  ramach tych ram - można w różny sposób prowadzić rewitalizację. Oznacza to w istocie budowanie modeli na niższym poziomie (czyli bardziej szczegółowych i zazwyczaj dotyczących podsystemów modelu całego systemu rewitalizacji).

Wiesław Wańkowicz, Modele rewitalizacji jako narzędzia zarządzania miastami, w: Zarządzanie Publiczne nr 1-2 /2010

 

Wpis dotyczący ogólnego modelu wyraźnie wykazuje, jak wiele różnych uwarunkowań wpływa na nasz model na poziomie krajowym. Prawo, polityka, finanse… I tu dochodzimy do momentu, w którym trzeba powiedzieć o dodatkowych ograniczeniach, a właściwie uwarunkowaniach i wytycznych związanych z finansami europejskimi. Oto bowiem - o ile proces rewitalizacji ma być finansowany z funduszy europejskich, tak jak ma to miejsce np. w Fabryce pełnej Życia - dochodzą dodatkowe wymogi konkursowe (działania w ramach projektu finansowanego z FE są oparte na wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/ oraz na zasadach konkursu i wynegocjowane w formie umowy).  Oczywiście oba „reżimy” są kompatybilne (budowane były równolegle), nie są jednak identyczne. Tak jak w rozwiązaniach ustawowych mamy pojęcie partycypacji - jako jednej z głównych zasad planowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych, tak w Funduszach Europejskich pojawia się zasada partnerstwa (do której jeszcze wrócimy).

 

Teraz tylko - aby dobrze zrozumieć nasze budowanie modeli - cytat z regulaminu konkursu dotacji mówiący o „modelowym pilotażu” ( https://www.popt.gov.pl/media/2224/Regulamin_konkursu_popt_23042015.pdf ):  „Efektem przeprowadzenia pilotażu musi być (…) powstanie pełnych ścieżek dojścia do projektów rewitalizacyjnych, komplementarnych z resztą danego programu rewitalizacji, tj. opracowanie rozwiązań, procedur, dokumentacji itp. dla prowadzenia rewitalizacji. Będą one stanowiły przedmiot działań edukacyjnych, mających na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze zrealizowanych działań oraz promowanie wśród innych miast stosowania ich udanych efektów”. To wytycza kierunek naszego myślenia o modelowaniu.

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!