Czwartek, 22 marca, 2018

Przemiany na ulicy 3 Maja


Jeszcze w tym roku na ul. 3 Maja pojawią się nowe meble, zieleń i oświetlenie. Dąbrowski samorząd zamierza także zlecić opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy. Koncepcja, opracowana w wyniku projektu „Żywa Ulica” jest już gotowa.

 

Zaniedbana wymarła przestrzeń, zdominowana przez banki i chaotycznie zaparkowane samochody, domagała się interwencji. Dlatego jesienią ubiegłego roku, po analizie danych uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, dąbrowscy urzędnicy wspólnie z Fundacją „Napraw Sobie Miasto” zapoczątkowali projekt „Żywa Ulica”. Jego celem jest przywrócenie ul. 3 Maja znaczenia i funkcji handlowej. Od października 2017 na ulicy obowiązuje nowa organizacja ruchu, zrobiło się więcej miejsca dla pieszych, uporządkowano kwestie parkowania i dostaw towarów.

 

Teraz przyszedł czas na kolejny, 3 etap, zmian dotyczących 3 Maja. Jak informuje Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej - W kwietniu na ulicy pojawią się nowe meble miejskie (wygodne ławki, estetyczne donice i kosze na śmieci) oraz dużo atrakcyjnych i różnorodnych roślin, m.in. surfinie i pachnące krzewy lawendy. W następnej kolejności zostaną wymienione wszystkie oprawy świetlne, a dotychczasowe lampy zastąpi ekologiczne oświetlenie ledowe. Zmiany będą wykonane bez konieczności wymiany nawierzchni i przebudowy infrastruktury podziemnej. Równocześnie Urząd Miejski zleci opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej dla przebudowy ulicy, która powstanie w oparciu o projekt koncepcyjny.

 

Z kolei Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, która w ub. roku wspólnie z zespołem ds. Fabryki Pełnej Życia realizowała konsultacje społeczne i dokonała pierwszych zmian na ulicy, podkreśla – „Chociaż prototypowaniu podlegał wyłącznie odcinek pomiędzy ulicami Sobieskiego i Kadena-Bandrowskiego, nasza koncepcja dotyczy całej ulicy 3 Maja”.

 

Projekt koncepcyjny przebudowy ul. 3 Maja, park kieszonkowy pomiędzy budynkami nr 3 i 5, widok z góry, istniejąca fontanna w formie rzeźby zostanie zastąpiona przez sztuczny strumień wkomponowany w przestrzenie z zielenią.

 

Na odcinku ul. 3 Maja pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Kadena–Bandrowskiego zaplanowano realizację pierwszego w regionie woonerfu – rozwiązania urbanistycznego charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa ruchu oraz walorami estetycznymi i użytkowymi. Miejsce to zapewni dostęp samochodowy w niezbędnym zakresie, jednak ruch pieszy zostanie tu potraktowany priorytetowo. Dodatkowym wyróżnikiem terenu będzie infrastruktura rekreacyjna dla mieszkańców, której brakuje w gęstej zabudowie śródmiejskiej.

 

Woonerf na ul. 3 Maja pomiędzy ulicami Sobieskiego i Kadena-Bandrowskiego Na całym odcinku ulicy utrzymana zostanie zmieniona organizacja ruchu, wprowadzona oznakowaniem zakazu wjazdu od strony ul. Sobieskiego oraz strefy zamieszkania. Nawierzchnia będzie wymieniona, a pośrodku ulicy pojawią się „ zielone wyspy”, czyli trawniki z drzewami w szpalerze. Przestrzeń zostanie oświetlona przez słupy umieszczone w części pieszej (latarnie) i na trawnikach. W sąsiedztwie obiektów zabytkowych zainstalowane zostaną tablice informujące o ich historii i wartościach.

 

 

Plac miejski przed Resursą Po przebudowie plac ten stanie się najważniejszym miejscem na ul. 3 Maja. Na co dzień może być wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców sąsiadujących terenów. W związku z tym wprowadzony zostanie szpaler drzew oddzielający zasadniczą część placu od pasa jezdnego, a skwer pomiędzy budynkami przy ul. 3 Maja nr 11 i 11a zostanie częściowo utwardzony, pojawią się na nim meble miejskie.

 

 

 

 

Park kieszonkowy pomiędzy budynkami nr 3 i 5 Dzięki przekształceniu w park, plac zyska nową funkcję. W jego centrum powstaną kwartały z niską roślinnością i drzewami, a każdy z nich będzie przecięty dwoma przejściami pomiędzy budynkami nr 3 i 5. Istniejąca fontanna w formie rzeźby zostanie zastąpiona przez sztuczny strumień wkomponowany w przestrzenie z zielenią.

 

 

Pasaż Centrum Pasaż zachowa swoją funkcję handlową. Jego rozbudowa będzie służyła rozwiązaniu problemu dostaw, który był szeroko omawiany w trakcie spotkań z przedsiębiorcami. Równocześnie uporządkowane zostanie otoczenie pasażu.

 

Droga lokalna na odcinku od ul. Kadena-Bandrowskiego do ul. Górniczej Wskazany odcinek będzie drogą klasy lokalnej. Jezdnia zostanie wyesowana w związku z wprowadzeniem zieleni oraz zgrupowań miejsc postojowych w układzie równoległym i skośnym.

 

Estetyka elewacji Kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były chaos informacyjny i niska jakość estetyczna ulicy. W związku z tym przygotowano wytyczne do projektowania witryn oraz nośników reklamowych.

 

Jak podkreśla Damian Rutkowski, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej – „Obok nowych mebli i wymiany oświetlenia, dąbrowski Urząd Miejski przygotowuje wsparcie dla przedsiębiorców z ul. 3 Maja. Jednocześnie kontynuowane będą działania animacyjne realizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe”.

 

Pełen „Raport końcowy Żywa Ulica – z wizualizacjami” dostępny jest na stronie www:fabrykapelnazycia.pl w zakładce baza wiedzy/ badania i analizy/

 

Wojciech Czyżewski


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!