Czwartek, 14 czerwca, 2018

O Dąbrowie na Forum Praktyków Partycypacji


Na Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się 11 czerwca 2018 roku we Wrocławiu, odbyła się sesja w formie kalejdoskopu "Wyznawania partycypacji w rewitalizacji", na której poruszony został temat Dąbrowy Górniczej.

 

Prowadzenie:

Hanna Gill-Piątek, Fundacja POLIS Instytut Miast
Joanna Suchomska, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Wystąpienia:

Magdalena Mike, Centrum Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Aneta Nasternak-Kmieć, Urząd Miasta Starachowice
Stefan Bobrowski, Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy
Marta Ostrowska, Fundacja Pole Dialogu

Opis:

Wiele samorządów ma już za sobą pierwsze doświadczenia angażowania mieszkańców w ramach projektów rewitalizacyjnych. Spokojnie możemy powiedzieć, że to już czas na dzielenie się pierwszymi rekomendacjami, ale też wątpliwościami.

Podczas sesji usłyszeliśmy o doświadczeniach rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej i procesie włączenia mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w proces przygotowania i wdrożenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej POR Centrum. Dowiedzieliśmy się, z jakimi wyzwaniami mierzyła się Warszawa, prowadząc działania partycypacyjne dotyczące modernizacji przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizowanych. Starachowice opowiedziały o metodach pracy z mieszkańcami osiedla Wzgórze, byłej kolonii robotniczej.

Dyskusję w ramach sesji poprowadziła Hanna Gill-Piątek – działaczka społeczna i polityczna, publicystka, ekspertka w zakresie rewitalizacji m.in. z ramienia Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, brała udział w pracach nad ustawą o rewitalizacji. W latach 2014-2016 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, prowadząc projekt pilotażowy przygotowujący Łódź do procesu rewitalizacji.

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!