Piątek, 29 czerwca, 2018

3 Maja na dobrej drodze


Wyłączenie fragmentu ulicy z ruchu i „oddanie” go mieszkańcom, zupełnie nowe meble miejskie, oświetlenie i aranżacja zieleni, to zmiany, jakie od jesieni zeszłego roku zaszły na ul. 3 Maja. Są one efektem projektu „Żywa ulica” realizowanego przez urząd miejski i fundację „Napraw sobie miasto”.

 

– Kiedy jesienią 2017 roku rozpoczynaliśmy projekt „Żywa ulica”, zdawaliśmy sobie sprawę, że najważniejsza będzie konsekwentna realizacja zmian oczekiwanych przez mieszkańców i zaprojektowanych wspólnie z nimi – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej i dodaje, że docelowo w tym miejscu zaplanowany został woonerf, czyli taka aranżacja ulicy, która pozwoli nie tylko wprowadzić naturalną zieleń w sam środek miejskiej zabudowy, ale również poczuć się swobodnie pieszym i połączy walory estetyczne ulicy z użytkowymi. Wiceprezydent zaznacza jednak, że wszystkie rozwiązania docelowe wprowadzane są stopniowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Przestrzeń dla pieszych

Najważniejszą zmianą jest organizacja ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandrowskiego do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wprowadzono strefę zamieszkania, która daje pierwszeństwo poruszania się i która pozwoliła uregulować zasady parkowania. Obecnie na tym odcinku znajduje się 9 stanowisk umożliwiających postój pojazdów na potrzeby dostaw towarów, a przy skrzyżowaniu z ul. Bandrowskiego oraz ul. Sobieskiego wyznaczono 8 stanowisk z możliwością parkowania do 60 minut. Dodatkowo, obsługa komunikacyjna lokali użytkowych i posesji została wytyczona w taki sposób, aby zdecydowanie uspokoić ruch pojazdów i wyeliminować przypadki jazdy „na pamięć”.

 

Komfort i bezpieczeństwo użytkowników

W maju 44 dotychczasowe latarnie zostały zastąpione nowymi lampami typu LED, które nie tylko poprawiły jakoś oświetlenia, ale pozwolą również na ograniczenie zużycia energii nawet o 70%. Dodatkowo, ul. 3 Maja objęta jest miejskim monitoringiem, co zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo w tym rejonie.

 

Estetyka przestrzeni publicznej

To najczęściej wskazywana przez mieszkańców potrzeba. Dlatego też w efekcie projektu deptak miejski zyskał zupełnie nowy wygląd. W jego środkowej części pojawiły się donice z ozdobnymi drzewkami, na lampach zawisły donice z surfiniami, a po obu stronach zlokalizowano kilkanaście donic ze świerkami, lawendą, hortensjami oraz trawami ozdobnymi. Do dyspozycji wszystkich są też nowe ławki oraz kosze na śmieci.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców i animacje społeczne

Modernizacja infrastruktury to jednak nie wszystko. W drugiej połowie roku przedsiębiorcy działający w Priorytetowym Obszarze Rewitalizacji CENTRUM będą mogli skorzystać ze specjalnego pakietu wsparcia. Będzie on obejmował diagnozę podstawowych problemów, z którymi się borykają, opracowanie i przedstawienie scenariusza wsparcia, a także realizację zaproponowanych w scenariuszu działań. Na specjalne atrakcje liczyć będą mogli również ci, którzy zdecydują się wziąć udział w którejś z akcji lub happeningów, które do października będą odbywać się na ul. 3 Maja. Specjalnie dla nich dąbrowskie organizacje pozarządowe przygotowały m.in. jarmark sąsiedzki czy gry miejskie, które udowodnią, że ul. 3 Maja może być również miejscem, który sprzyja spędzaniu wolnego czasu.

 

Szczegółowy harmonogram planowanych wydarzeń, a także wszystkie informacje związane z przemianą ulicy znaleźć można na stronie www.fabrykapelnazycia.pl

 

Magdalena Mike


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!