Piątek, 30 listopada, 2018

Konkurs architektoniczny na nowe centrum Dąbrowy Górniczej


Pod koniec roku 2015 władze Dąbrowy Górniczej przejęły blisko 4-hektarowy, atrakcyjnie zlokalizowany teren po byłych zakładach DEFUM. Postanowiono wówczas, że to tu powstanie nowe centrum miasta…

 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, czyli byłej fabryki obrabiarek DEFUM.

 

Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, nowe centrum miasta w założeniu ma być ulubionym miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią spotkań, rozwoju i innowacji. Ważne przy tym, by do współpracy nad jego realizacją pozyskać inwestorów zewnętrznych.

 

Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia, dodaje, że regulamin konkursu stanowi podsumowanie ponad dwuletnich prac szerokiego grona ekspertów (urbanistów, socjologów, prawników, managerów, praktyków rynku nieruchomości, historyków) oraz konsultacji społecznych. Wynika z nich, że architekci staną przed niezwykle wymagającym zadaniem. Będą musieli uwzględnić zaplanowane przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany układu komunikacyjnego w śródmieściu (wspólne inwestycje gminy, Tramwajów Śląskich i PKP), zaprojektować nowy plac przed Pałacem Kultury Zagłębia i połączyć tę przestrzeń z parkiem Hallera. W nowym centrum założono powstanie placów miejskich, traktów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni narracyjnych (instalacji, miniparków) wciągających użytkowników w pokłady historii Dąbrowy Górniczej. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania parkingów, pomieszczeń usługowych, handlowych, pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych powierzchni komercyjnych czy mieszkań i lokali gastronomicznych.


W regulaminie wskazano, że celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna honorować powinna istotne założenia przestrzenne i kompozycyjne zespołu fabryki - na tej bazie budować nową tożsamość miejsca z uwzględnieniem jego historycznego, poprzemysłowego dziedzictwa.

 

W sądzie konkursu pod przewodnictwem dr inż. arch. Henryka Zubel zasiądą przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

 

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;

b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;

c) stopień unikalności rozwiązań programowo-przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego – w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

 

Dla Uczestników w Konkursie przewidziano nagrody:  

I nagroda - 25 000 PLN brutto, 

II nagroda - 20 000 PLN brutto,

III nagroda - 15 000 PLN brutto.

 

Termin składania wniosków ustalono na 20 grudnia 2018, termin składania prac konkursowych na 15 marca 2019 roku.

 

Szczegóły konkursu na stronie SARP.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!