Piątek, 12 kwietnia, 2019

Uzasadnienie I nagrody Konkursu Architektonicznego


ANALOG PIOTR ŚMIERZEWSKI

 

Piotr Śmierzewski

Michał Czeszejko

Rafał Śliwa

Artur Górski

Igor Klyus

 

UZASADNIENIE:

Nagrodę przyznano za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach. Praca w interesujący sposób w oparciu o potencjał miejsca kreuje nowy obraz śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Jako wartościowe i wnoszące nową jakość w przestrzeń miejską uznano: układ przestrzenny oparty o sekwencję 4 zróżnicowanych placów. Przy czym na szczególne uznanie zasługuje zasadnicza decyzja projektowa w obszarze A (Fabryka Pełna Życia), czyli stworzenie zewnętrznej przestrzeni o odpowiednich proporcjach i charakterze odmiennym od reprezentacyjnego charakteru Placu Wolności i ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej. czytelne powiązania kompozycyjne i piesze z otaczającymi terenami w szczególności z parkiem Śródmiejskim, centrum handlowym Pogoria i przyszłościowym centrum przesiadkowym; sugestię spowolnienia ruchu kołowego ulicy Królowej Jadwigi; operowanie czytelną siatką urbanistyczną krystalizującą i stabilizującą założenie urbanistyczne; wykształcenie zróżnicowanych w wielkości i klimacie przestrzeni publicznych; zaproponowanie atrakcyjnych nowych pół inwestycyjnych, wzbogacających istniejący układ przestrzenny. Nagrodzona praca najlepiej określa przestrzeń, od której należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej jako przestrzeń zlokalizowaną w północnej części zespołu hal dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal;  właściwe relacje pomiędzy wielkością zabudowy adaptowanej i projektowanej; elastyczne podejście do adaptacji istniejących hal fabrycznych; zarysowanie długofalowej strategii, która będzie przygotowana na dowolną możliwą dynamikę rozwoju miasta.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!