Piątek, 12 kwietnia, 2019

Uzasadnienie Wyróżnienia Równorzędnego Konkursu Architektonicznego


INCJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 

Piotr Straszak

Mikołaj Zdanowski

Paweł Jaworski

Szymon Chwazik

Magdalena Kandyba

Marta Możdżyńska

Magdalena Walczak

Adam Piotr Zając

 

Wyróżnienie przyznano za poprawne rozwiązanie układu urbanistycznego. Uwagę sądu konkursowego zwróciło także przeprowadzenie waloryzacji terenu objętego opracowaniem. Doceniono włączenie projektowanego założenia w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej. Zastosowanie współczesnego języka form architektonicznych w umiejętny sposób wpisuje się w kontekst miejsca. Wykreowanie dominanty wieży widokowej i wykorzystanie poprzemysłowych elementów konstrukcji jako silnych akcentów architektonicznych ułatwia użytkownikowi tego miejsca orientację w przestrzeni całego założenia.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!