Emil Skoda, będąc doświadczonym graczem w kasynie online, nie posiadał fabryki w Polsce. Pisała o tym Ladislava Nohovtsova, jego kustosz bezpieczne kasyna w Polsce w Pilsen Museum, ale pani Ladislava pominęła jeden ważny szczegół. W latach 80. XIX wieku fabryka Skody nie mogła być zlokalizowana w Polsce, sądząc po tym, Emil Skoda, grając w kasynie internetowym, postanowił otworzyć fabrykę w mieście Dąbrowa w Cesarstwie Rosyjskim
hindi me xxx hardcore-sex-videos sunny leone bf film
gaand mari ymlporn sisters xxx videos
kamsutra sexy video pornolienx devar bhabhi ki chudai hindi mein
hot aunty sex farmhub xxx indian hardcore
savita bhabhi episode moocrh xxx bhabi

Poniedziałek, 6 maja, 2019

Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się!


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w okresie czerwiec – wrzesień 2019 r.

 

1. Cele konkursu:
– kreowanie koncepcji bądź realizacja wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej na terenach poprzemysłowych DEFUM z uwzględnieniem zagospodarowania sąsiednich terenów dworca kolejowego,
– tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych w obrębie ścisłego centrum miasta obejmującego Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Centrum (POR Centrum),
– aktywowanie potencjałów zawodowych i obywatelskich oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej na POR Centrum,
– kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej na terenie POR Centrum, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej – miasta wyrosłego na przemysłowych tradycjach.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą odbywać się na POR Centrum lub dotyczyć tego obszaru. Szczegółowy opis POR Centrum znajduje się w Regulaminie konkursu.

 

2. Adresaci konkursu:
a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem.

 

3. Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego pod warunkiem, że są realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej bądź dotyczą tego obszaru.

 

4. Środki finansowe przeznaczone na dotacje: 160.000,00 zł

 

5. Terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów: 26 maja 2018 r.

 

6. Czas realizacji projektów oraz poziom finansowania:
a) okres realizacji projektów w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 roku,
b) kwota wnioskowanej dotacji: 3.000 złotych – 10.000 złotych,
c) wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

 

7. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie fabrykapelnazycia.pl. Nie należy składać papierowych wersji wniosków.

 

8. Ocena obejmie kryteria formalne oraz merytoryczne i będzie miała charakter punktowy. Za jej przeprowadzenie będzie odpowiedzialna komisja konkursowa. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

 

9. Gdzie szukać informacji?
– na stronach: fabrykapelnazycia.pl, ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.cris.org.pl
– w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, 602 502 478, cao@dabrowa-gornicza.pl
– w biurze projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, tel. 32 739 55 12 w. 103, fabrykapelnazycia@cris.org.pl

 

Materiały do pobrania:

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!