Emil Skoda, będąc doświadczonym graczem w kasynie online, nie posiadał fabryki w Polsce. Pisała o tym Ladislava Nohovtsova, jego kustosz bezpieczne kasyna w Polsce w Pilsen Museum, ale pani Ladislava pominęła jeden ważny szczegół. W latach 80. XIX wieku fabryka Skody nie mogła być zlokalizowana w Polsce, sądząc po tym, Emil Skoda, grając w kasynie internetowym, postanowił otworzyć fabrykę w mieście Dąbrowa w Cesarstwie Rosyjskim
hindi me xxx hardcore-sex-videos sunny leone bf film
gaand mari ymlporn sisters xxx videos
kamsutra sexy video pornolienx devar bhabhi ki chudai hindi mein
hot aunty sex farmhub xxx indian hardcore
savita bhabhi episode moocrh xxx bhabi

Piątek, 19 czerwca, 2020

3 lata projektu „Fabryka Pełna Życia” i co dalej…


Obszar byłej Fabryki Obrabiarek Defum od wielu lat stanowił ważny punkt w strategii rozwoju Dąbrowy Górniczej. Marzeniem wielu mieszkańców było także posiadanie przez Dąbrowę Górniczą Centrum z prawdziwego zdarzenia, nie dziwi zatem, że gdy w 2015 r. pojawiła się możliwość przejęcia terenów dawnej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum, czyli 4 ha zlokalizowanych w samym sercu Dąbrowy Górniczej narodził się projekt "Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Dzięki dotacji pozyskanej w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020) przez ponad trzy lata mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspierani przez grono ekspertów, tworzyli wizję i miejsce, które będzie nowym centrum i wizytówką naszego miasta.

Od sierpnia 2016 roku, w ramach projektu Fabryka Pełna Życia na terenie byłych zakładów Defum odbyło się ponad 300 wydarzeń kulturalnych - od seansów letniego kina plenerowego, przez warsztaty artystyczne, zloty samochodowe, po duże koncerty w ramach Dni Dąbrowy Górniczej. Wiele z tych wydarzeń to przyznane organizacjom pozarządowym mikrogranty na realizowanie przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej pomysłów związanych z Fabryką – w sumie przyznano ich 52 w trzech cyklach konkursowych.

W tym czasie przeprowadzano również niespotykane dotychczas na tę skalę badania w zakresie otoczenia gospodarczego społecznego i procesów rewitalizacyjnych. W efekcie uzyskano wieloaspektowy obraz warunków życia i oczekiwań mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego oraz Dąbrowy Górniczej.

Niezwykle ważnym elementem projektu były prowadzone we współpracy z ngo procesy konsultacyjne. Przeprowadzono dziesiątki konsultacji społecznych, warsztatów, debat podwórkowych, spacerów badawczych, zorganizowano mobilne punkty zbierania pomysłów, pracując z przedstawicielami społeczności lokalnej. O opinię zapytano zarówno tych, którzy w Dąbrowie Górniczej prowadzą działalność gospodarczą/lub chcą ją prowadzić, spędzają czas wolny, są społecznikami lub po prostu – bezpośrednimi sąsiadami Fabryki Pełnej Życia.

Wnioski z konsultacji i badań stały się podstawą do przygotowania społecznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu po Fabryce Obrabiarek Ponar-Defum oraz pozostałej części śródmieścia. W wizji przygotowanej przez Pronobis Studio projekt przemiany FPŻ ma pełnić rolę głównej przestrzeni miejskiej, a obiekty które się w niej znajdują mają być wielofunkcyjne i łączyć funkcje usługowe – ogólnodostępne z komercyjnymi pod wynajem. Przywołaną wyżej zmianą towarzyszyć powinny w układzie komunikacji – ruchu aut/ transportu publicznego/rowerowego i pieszego.

Ponieważ FPŻ od samego początku definiowano jako projekt samofinansujący się – zlecono przygotowanie koncepcji, która uzupełniła przedstawione pomysły o działania komercyjne. Architekt Tomasz Hliniak wprowadził do swojej koncepcji elementy komercyjne (m.in. budynki handlowo-usługowe, zespół budynków mieszkalnych).

Obie wyżej wspomniane koncepcje stały się wytycznymi dla architektów, którzy wzięli udział w międzynarodowym konkursie na ostateczny projekt nowego Centrum Dąbrowy Górniczej. Miasto przeprowadziło go wspólnie z katowickim Oddziałem SARP. W efekcie konkursu, który wygrała szczecińsko-koszalińska pracownia Analog, otrzymano koncepcję (która bazując na pracy szerokiego grona ekspertów – urbanistów, socjologów, prawników, managerów, historyków oraz konsultacjach społecznych) nowego centrum miasta, która ma być ulubionym miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią spotkań, rozwoju i innowacji, a które będzie także magnesem dla inwestorów zewnętrznych.

Dużą wartością projektu było oparcie procesu rewitalizacji na czterech modelach: kompleksowej analizie obszaru zdegradowanego, partycypacyjnego wypracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, realizacji zasady partnerstwa i zarządzania przestrzenią rewitalizowaną.

W listopadzie 2019 roku Rada Miejska powołała spółkę Fabryka Pełna Życia Sp. z.o.o,  która odpowiadać będzie za przeprowadzenie całego procesu rewitalizacji śródmieścia. Spółka ma charakter non profit. Wybór takiego operatora pozwala z jednej strony zachować miastu kontrolę nad swoim majątkiem, z drugiej – pozyskiwać środki zewnętrzne i współpracować z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi aktorami społecznymi.

Szczegółowe informacje o działaniach Spółki znaleźć można na stronie: fabrykapelnazycia.eu.


« Poprzednia aktualność

Dziękujemy za rejestrację!