Krajowe Centrum Wiedzy

Ministerstwo Rozwoju przygotowało konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie procesów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli jej prowadzenia na obszarach miejskich. W tym celu powstało Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

 

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Dziękujemy za rejestrację!