Emil Skoda, będąc doświadczonym graczem w kasynie online, nie posiadał fabryki w Polsce. Pisała o tym Ladislava Nohovtsova, jego kustosz bezpieczne kasyna w Polsce w Pilsen Museum, ale pani Ladislava pominęła jeden ważny szczegół. W latach 80. XIX wieku fabryka Skody nie mogła być zlokalizowana w Polsce, sądząc po tym, Emil Skoda, grając w kasynie internetowym, postanowił otworzyć fabrykę w mieście Dąbrowa w Cesarstwie Rosyjskim
hindi me xxx hardcore-sex-videos sunny leone bf film
gaand mari ymlporn sisters xxx videos
kamsutra sexy video pornolienx devar bhabhi ki chudai hindi mein
hot aunty sex farmhub xxx indian hardcore
savita bhabhi episode moocrh xxx bhabi

Konkurs architektoniczny

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, czyli byłej fabryki obrabiarek DEFUM.

Jak podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, nowe centrum miasta w założeniu ma być ulubionym miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią spotkań, rozwoju i innowacji. Ważne przy tym, by do współpracy nad jego realizacją pozyskać inwestorów zewnętrznych.

 

Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia, dodaje, że regulamin konkursu stanowi podsumowanie ponad dwuletnich prac szerokiego grona ekspertów (urbanistów, socjologów, prawników, managerów, praktyków rynku nieruchomości, historyków) oraz konsultacji społecznych. Wynika z nich, że architekci staną przed niezwykle wymagającym zadaniem. Będą musieli uwzględnić zaplanowane przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany układu komunikacyjnego w śródmieściu (wspólne inwestycje gminy, Tramwajów Śląskich i PKP), zaprojektować nowy plac przed Pałacem Kultury Zagłębia i połączyć tę przestrzeń z parkiem Hallera. W nowym centrum założono powstanie placów miejskich, traktów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni narracyjnych (instalacji, miniparków) wciągających użytkowników w pokłady historii Dąbrowy Górniczej. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania parkingów, pomieszczeń usługowych, handlowych, pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych powierzchni komercyjnych czy mieszkań i lokali gastronomicznych.


W regulaminie wskazano, że celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia - w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna honorować powinna istotne założenia przestrzenne i kompozycyjne zespołu fabryki - na tej bazie budować nową tożsamość miejsca z uwzględnieniem jego historycznego, poprzemysłowego dziedzictwa.

W sądzie konkursu pod przewodnictwem dr inż. arch. Henryka Zubel zasiądą przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych – 50%;

b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu, w tym możliwość etapowej komercjalizacji obszaru założenia – 30%;

c) stopień unikalności rozwiązań programowo-przestrzennych oraz odniesienie do kontekstu przestrzennego – w tym sposób nawiązania i stopień zachowania historycznej substancji budowlanej (formy architektonicznej, detalu, materiału) – 20%.

Dla Uczestników w Konkursie przewidziano nagrody:  

I nagroda - 25 000 PLN brutto, 

II nagroda - 20 000 PLN brutto,

III nagroda - 15 000 PLN brutto.

Termin składania wniosków ustalono na 20 grudnia 2018, termin składania prac konkursowych na 15 marca 2019 roku.

Szczegóły konkursu na stronie SARP .


Ogłoszenie o konkursie


Dokumenty dla uczestników konkursu:

Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowego POR Centrum

Koncepcja włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej – Etap: Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z przeprowadzeniem procesu partycypacji społecznej w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”

Zestawienie powierzchni dla budynków znajdujących się w obszarze Fabryki Pełnej Życia

Mapa obrazująca rozwiązania komunikacyjne (tramwaje i kolej) w obszarze POR Centrum

Mapa historyczna Jana Hempla

Dokumentacja techniczna Park Hallera

Dokumentacja techniczna byłego warsztatu elektrycznego na terenie Fabryki Pełnej Życia

 

Dodatkowe informacje dla uczestników konkursu:

Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego 3D w byłych dąbrowskich zakładach DEFUM

Wirtualny spacer po dawnej fabryce Defum w Dąbrowie Górniczej

Elewacje:

Przekroje:

Rzut


Dokumenty dot. konkursu:

Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowego POR Centrum

Zarządzenie Nr 17.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Sądu Konkursowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia

Zarządzenie Nr 18.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia


Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna - ANALOG:

- Rzut budynków zbiorczy

- Rzut kondygnacji podziemnej

- Rzut parteru

- Rzut I piętra (kondygnacji powtarzalnych) i antresol budynków parterowych

- Rzut IV piętra (kondygnacja powtarzalna budynki B5) i antresol budynków mieszkalnych

- Rzut dachów i tarasu budynku B5

- Przekroje-elewacje A-A B-B

- Przekroje C-C D-D

- Inwentaryzacja - rzut budynków

- Inwentaryzacja - przekrój poprzeczny i podłużny

- Projekt zagospodarowania terenu - zbiorczy

- Projekt nawierzchni

- Projekt małej architektury i mebli miejskich

- Projekt oświetlenia i iluminacji

- Projekt obiektów narracyjnych i systemu informacji miejskiej

- Szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

- Zestawienie mebli miejskich

- Plan sytuacyjny

- Przekroje normalne

- Iluminacja_1

- Iluminacja_2

- Iluminacja _3

- Iluminacja_4

- Iluminacja_5

- Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

- Kanalizacja deszczowa

- Inwentaryzacja zieleni

 

Pliki do pobrania:

Dziękujemy za rejestrację!