Mobilny punkt konsultacyjny ruszył


Podczas VI Biegu Walentynkowego, który odbył się 19 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”, sprawdzaliśmy czy mobilny punkt konsultacyjny to dobry pomysł na zbieranie pomysłów na ożywienie terenu byłej fabryki DEFUM.

Mobilny punkt konsultacyjny to jeden ze scenariuszy działań proponowanych w ramach „Koncepcji pracy ze społecznością lokalną, która pozwoli na partycypacyjne wypracowanie programu funkcjonalnego rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, którą przygotowała Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” w ramach projektu „Fabryka Pełna Życia”. Kolejnymi etapami konsultacji będą spacery badawcze, debata podwórkowa, warsztaty przyszłościowe oraz kawiarenka obywatelska.

Partnerem Pracowni „STOCZNIA” podczas mobilnego punktu konsultacyjnego była Fundacja Godne Życie.

Dzięki aktywności biegaczek i biegaczy mogliśmy zebrać mnóstwo idei związanych z procesem rewitalizacji.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Stowarzyszeniu Pogoria Biega oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Mobilny punkt konsultacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednia konsultacjaNastępna konsultacja »

Dziękujemy za rejestrację!