Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Centrum Aktywności Obywatelskiej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a

Osoba do kontaktu w sprawie projektu "Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej":

Piotr Drygała

Naczelnik Wydziału organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Tel. 662 138 280 | mail: pdrygala@dabrowa-gornicza.pl


Osoba do kontaktu w sprawie terenu Fabryki Pełnej Życia oraz inwestycji w zakresie Fabryki Pełnej Życia:

Wojciech Czyżewski

Przewodniczący Zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rewitalizacji

Tel. 519 685 358 | mail: wczyzewski@dabrowa-gornicza.pl


Zespół ds. realizacji projektu Fabryka Pełna Życia

Tel. 518 270 465 | mail: fabryka@dabrowa-gornicza.pl | Facebook: Fanpage FPŻ

 

Dziękujemy za rejestrację!