Poniedziałek, 4 września, 2017

Zaprojektujmy Centrum Dąbrowy!

13.09.2017-16.09.2017


Rozpoczynamy opracowanie społecznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Śródmieścia Dąbrowy Górniczej w ramach realizacji projektu Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja Śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Pierwszym etapem będzie spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania partycypacyjne i wprowadzające do etapu projektowania architektonicznego, które odbędzie się 13 września w Pałacu Kultury Zagłębia. Odbędą się również spacery badawcze w dniach 14 i 16 września.

 

13 wrzesień
godziny: 17.30 – 20.00
miejsce Pałac Kultury Zagłębia

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania partycypacyjne i wprowadzające do etapu projektowania architektonicznego.

Na spotkaniu przedstawimy zagadnienia dotyczące Śródmieścia Dąbrowy Górniczej związane z dokumentami miejskimi: strategicznymi i planistycznymi, a także wnioski z spacerów badawczych i spotkań sąsiedzkich.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców i innych osób, dla których ważna jest zmiana przestrzeni centrum Dąbrowy Górniczej.

CEL: przedyskutowanie wniosków i wskazanie punktów zapalnych, które wymagają szczególnej uwagi architektów w trakcie projektowania, sygnalizacja ogólnych potrzeb ponadlokalnych dla Śródmieścia Dąbrowy Górniczej

DLA KOGO?
Dla uczestników dotychczasowych działań partycypacyjnych, dla interesariuszy działających w obszarze POR Centrum, dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dla osób, które z jakiegoś powodu (praca, relaks, turystyka itp.) bywają w Dąbrowie Górniczej i mają jakieś oczekiwania związane z celem swojego pobytu (studenci, pracownicy lokalnych firm, turyści).

 

SPACERY BADAWCZE

14 wrzesień
godziny 17.-30-20.00
start Pałac Kultury Zagłębia / strefa wejściowa budynku

Wyruszą 3 równoległe spacery, każdy w innym kierunku. Kierunki związane będą z określonymi zagadnieniami:
1. Przestrzenie przyjazne mieszkańcom – pójdziemy w kierunku wskazanym przez mieszkańców jako te przyjazne, gdzie można czuć się bezpiecznie i swobodnie
2. Komunikacja piesza – przejdziemy trasami, wskazanymi przez mieszkańców jako te najbardziej uczęszczane
3. Centrum obecne, centrum wymarzone – przejdziemy z uczestnikami w miejsca, które traktują jako centrum Dąbrowy Górnicze, na koniec przejdziemy tam, gdzie to centrum wg nich powinno być

Plan spaceru:
17.30-18.00 – burza mózgów, w trakcie której określona zostanie trasa spaceru
18.00-19.30 – spacer w wybranym kierunku
19.30-20.00 – podsumowanie spaceru, zebranie sugestii i propozycji na następne badania terenowe

16. wrzesień
godziny 10.00-14.00
start Pałac Kultury Zagłębia / strefa wejściowa budynku

Wyruszą 3 równoległe spacery, każdy w innym kierunku. Kierunki związane będą z określonymi zagadnieniami:
1. Przestrzenie przyjazne mieszkańcom – pójdziemy w kierunku wskazanym przez mieszkańców jako te przyjazne, gdzie można czuć się bezpiecznie i swobodnie;
2. Komunikacja piesza / gdzie się chodzi – przejdziemy trasami, wskazanymi przez mieszkańców jako te najbardziej uczęszczane;
3. Centrum obecne, centrum wymarzone – przejdziemy z uczestnikami w miejsca, które traktują jako centrum Dąbrowy Górnicze, na koniec przejdziemy tam, gdzie to centrum wg nich powinno być.

Plan spaceru:
10.00-11.00 – burza mózgów, w trakcie której określona zostanie trasa spaceru
11.00-13.00 – spacer w wybranym kierunku
13.30-14.00 – podsumowanie spaceru, zebranie sugestii i propozycji na następne badania terenowe.

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 518 270 465 bądź mailowo fabryka@dabrowa-gornicza.pl do 13 września 2017 r. do godziny 12.00.

 

Zapraszamy!

 

Spotkanie oraz spacery badawcze współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


« Poprzednie wydarzenieNastępne wydarzenie »

Dziękujemy za rejestrację!