Poniedziałek, 9 stycznia, 2017

Spotkanie z "Fabryką Pełną Życia"


Pozytywna energia, duch kreatywności i mnóstwo pomysłów towarzyszyły warsztatom, które odbyły się 4 stycznia 2017 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. Przedstawiciele organizacji pozarządowych pracowali z Fundacją STOCZNIA nad udoskonaleniem mechanizmów włączenia mieszkańców w tworzenie wspólnej przestrzeni centrum naszego miasta.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli dąbrowskich organizacji pozarządowych. Maria Adamowicz i Jan Wiśniewski z Fundacji STOCZNIA konsultowali z uczestnikami zaproponowaną przez Fundację koncepcję działań włączających mieszkańców w rewitalizację śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Towarzyszył im również Paweł Kołacz z Fundacji PZR, który pasjonująco zaprezentował przykłady rewitalizowanych przestrzeni poprzemysłowych w Polsce i na Świecie.

 

Główne narzędzia, zaproponowane podczas spotkania, które mają być wykorzystane podczas włączania mieszkańców miasta w proces rewitalizacji to: spacer badawczy, mobilny punkt konsultacyjny, podwórkowe debaty, kawiarenka obywatelska oraz warsztaty przyszłościowe.

 

Mamy nadzieję, że efektem spotkania będzie atrakcyjny i efektywny proces konsultacji dotyczących projektu rewitalizacji Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „Fabryka Pełna Życia”.


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!