Piątek, 12 kwietnia, 2019

Uzasadnienie III nagrody Konkursu Architektonicznego


HEINLE,WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Anna Stryszewska-Słońska

Edward Schultz

Katarzyna Skowronek

Łukasz Umiński

Łukasz Kaczmarek

Karol Mądrecki

 

UZASADNIENIE:

Nagrodę przyznano za dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego układu przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Rozwiązanie pół inwestycyjnych w pobliżu ronda jako „bramy miejskiej” jest interesującą propozycją o dużych walorach przestrzennych. Wartością pracy jest również próba wpisania tego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sąd Konkursowy wysoko ocenił poszukiwanie lokalizacji kluczowych przestrzeni dla nowego Śródmieścia – takich jak plac Rynku o obrysie kwadratu czy salon miejski w przestrzeni przeszklonego pasażu – na styku obszarów funkcjonalnych i osi powiązań komunikacyjnych. Dostrzeżono znaczenie idei domknięcia „zielonego ringu” Dąbrowy Górniczej. Praca formułuje strefy funkcjonalne nowego centrum i konsekwentnie przedstawia ideę nawarstwiania się elementów miasto- i centrotwórczych. Szczególną uwagę zwrócono na propozycje: obszaru zabudowy biurowo-usługowej zachodniej strefy obszaru zadanego z obiektem „inkubatora technologicznego”, sugestią docelowej adaptacji hali ZREMBu, propozycje przebudowy „cokołu” Pałacu Kultury Zagłębia i realizacji miejskiego parku krajobrazowego.

 

Zastrzeżenia budzą:

mało przekonujące rozwiązanie placu pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia a halami fabrycznymi; propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych ze strefą Dworca PKP; brak czytelnych propozycji rozwiązania północnej części terenu.

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!