Piątek, 12 kwietnia, 2019

Uzasadnienie II nagrody Konkursu Architektonicznego


M.O.C. ARCHITEKCI SP Z O.O. S.K.

Błażej Janik

Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk

Małgorzata Karolak

 

UZASADNIENIE:

Nagrodę przyznano za prawidłową dyspozycję przestrzenną, budującą nowy kwartał miejski w oparciu o istniejąca tkankę poprzemysłową, integrację przestrzeni obszaru Fabryki Pełnej Życia, strefy między PKZ a placem Wolności oraz obszaru parku Hallera. Obwodowo wprowadzone nowe obiekty kubaturowe, umożliwiają realizację różnych scenariuszy w ramach rewitalizacji tego obszaru Dąbrowy Górniczej. O wartości pracy stanowią również operowanie prawidłową skalą oraz usytuowanie lokalnego akcentu. Sąd Konkursowy wysoko ocenił rewitalizację zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Dostrzega sekwencję trzech Placów: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego. Opis pracy ujawnia rzetelny stosunek do ochrony dziedzictwa przestrzennego istotnego dla budowania tożsamości regionu i miasta.

 

Zastrzeżenia budzą:

rozwiązanie placu Wolności oraz jego powiązania z przyszłym założeniem, szczególnie po stronie wschodniej Pałacu Kultury Zagłębia; operowanie zbyt drobnymi elementami zieleni nie budującymi atrakcyjnych przyszłych przestrzeni publicznych; lokalizacja drobnej grzebieniowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w rejonie oddziaływania akustycznego magistrali kolejowej. Koncepcja definiując „kompletną” strukturę urbanistyczną i dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną może nie być wystarczająco odporna na zmienną w czasie dynamikę procesów inwestycyjnych. Wątpliwości Sądu Konkursowego budzą propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych północnego „brzegu” zadanego obszaru, a w szczególności powiązań komunikacyjnych ze strefą Dworca PKP.

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!