Środa, 5 lutego, 2020

Praca w Fabryce Pełnej Życia


Uwaga, prawdziwe wyzwanie i szansa na ciekawą pracę w ambitnym zespole.
Dołącz do nas. Spółka rewitalizacyjna Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. poszukuje osób na stanowiska:

1. Kierownik ds. zamówień publicznych

2. Specjalista ds. obsługi wydarzeń 

3. Specjalista ds. marketingu

4. Specjalista ds. projektów społecznych i komunikacji społecznej

5. Asystent biura zarządu

 

List motywacyjny i CV prosimy przesłać mailem, na adres: praca@fabrykapelnazycia.eu do 21 lutego 2020, z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

1. KIEROWNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres obowiązków:
- opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
- przygotowanie i prowadzenie postępowań o wyborze wykonawcy,
- nadzór nad prawidłowością realizowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz regulacji wewnętrznych Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- nadzór nad pracą działu zamówień publicznych,
- prowadzenie rejestru, dokumentacji i sprawozdawczości w sprawach zamówień publicznych,
- nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienia publiczne,
- udział w komisjach przetargowych,
- nadzór nad sporządzaniem analiz i opracowań dotyczących przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
- sporządzanie bieżących analiz i raportów nt. działań spółki jako Zamawiającego, w tym przeprowadzanych postępowań,
- udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
- opiniowanie trybu postępowania o zamówienie publiczne.

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, min. 2 lata,
- znajomość języka angielskiego,
- znajomość pakietu MS Office,
- dobra organizacja pracy i umiejętność ustalenia priorytetów.

Oferujemy:
- dobrze organizowaną pracę,
- możliwość realizacji ambitnych celów i nieszablonowych zadań,
przyjazną atmosferę pracy w zgranym i efektywnym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- wynagrodzenie fair, zgodnie z umową o pracę.

 

2. SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ

Zakres obowiązków:
- organizacja wydarzeń Fabryki Pełnej Życia: kulturalnych (koncerty, spotkania, konferencje, wystawy), sportowych, rewitalizacyjnych (instalacje przestrzenne, ogrody społecznościowe, etc.),
- współtworzenie scenariuszy imprez,
- przygotowanie ofert i prezentacji,
- współpraca z partnerami zewnętrznymi i podwykonawcami,
- przygotowanie i nadzór budżetu wydarzeń,
- monitorowanie rynku eventów i działań konkurencji.

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie i wiedza branżowa,
- biegła znajomość języka angielskiego (preferowana znajomość dodatkowego języka obcego),
- łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji międzyludzkich, otwartość, komunikatywność, miła aparycja,
- pomysłowość, inicjatywa w działaniu, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętności negocjacyjne.

Oferujemy:
- dobrze organizowaną pracę,
- możliwość realizacji ambitnych celów i nieszablonowych zadań,
przyjazną atmosferę pracy w zgranym i efektywnym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- wynagrodzenie fair, zgodnie z umową o pracę.

 

3. SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Zakres obowiązków:
- realizacja strategii marketingowej firmy,
- wspieranie działań handlowych firmy, opracowywanie materiałów promocyjnych,
- opracowywanie i realizacja działań promocyjnych, reklamowych i wizerunkowych,
- tworzenie artykułów, informacji prasowych i materiałów marketingowych,
- wyszukiwanie, weryfikowanie, negocjowanie i współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
- reprezentowanie firmy podczas targów i konferencji,
- współpraca z zewnętrznymi grafikami oraz drukarniami.

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, min. 2 lata,
- bardzo dobra organizacja pracy
- znajomość języka angielskiego (swobodna komunikacja w mowie i piśmie),
- znajomość pakietu MS Office i podstawowa znajomość programów graficznych.

Oferujemy:
- dobrze organizowaną pracę,
- możliwość realizacji ambitnych celów i nieszablonowych zadań,
przyjazną atmosferę pracy w zgranym i efektywnym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- wynagrodzenie fair, zgodnie z umową o pracę.

 

4. SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Zakres obowiązków:
- budowanie dobrych relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym spółki,
- wdrażanie tzw. miękkich projektów rewitalizacyjnych,
- planowanie  strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej spółki,
- organizacja działalności informacyjno-promocyjnej spółki,
- budowanie dobrych relacji z mediami,
- przygotowanie komunikatów prasowych i informacji dla mediów,
- udzielanie odpowiedzi na wnioski, postulaty i inne sprawy związane z działalnością spółki
- obsługa mediów społecznościowych (tworzenie postów, budowanie interakcji z użytkownikami, prowadzenie konkursów, itp.),
- tworzenie raportów i prezentacji z dotychczasowych działań spółki.

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- biegła znajomość języka angielskiego (preferowana znajomość dodatkowego języka obcego),
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, min. 2 lata,
- znajomość narzędzi do zwiększania efektywności i monitorowania działań w social media,
- kreatywność, komunikatywność.

Oferujemy:
- dobrze organizowaną pracę,
- możliwość realizacji ambitnych celów i nieszablonowych zadań,
przyjazną atmosferę pracy w zgranym i efektywnym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- wynagrodzenie fair, zgodnie z umową o pracę.

 

5. ASYSTENT BIURA ZARZĄDU

Zakres obowiązków:
- dbanie o prawidłowe funkcjonowanie biura zarządu,
- rejestracja dokumentów, obsługa skrzynki mailowej spółki,
- administrowanie korespondencją,
- przygotowywanie raportów, zestawień i pism na potrzeby zarządu,
- organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyjazdów służbowych,
- zamawianie artykułów biurowych, promocyjnych.

Oczekiwania:
- wykształcenie średnie/wyższe,
- dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- dobra znajomość pakietu MS Office,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- znajomość języka angielskiego (swobodna komunikacja w mowie i piśmie),
- dbanie o pozytywny wizerunek spółki,
- rzetelność, sumienność i zaangażowanie.

Oferujemy:
- dobrze organizowaną pracę,
- możliwość realizacji ambitnych celów i nieszablonowych zadań,
- przyjazną atmosferę pracy w zgranym i efektywnym zespole,
- możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
- wynagrodzenie fair, zgodnie z umową o pracę.

List motywacyjny i CV prosimy przesłać mailem, na adres: praca@fabrykapelnazycia.eu do 21 lutego 2020, z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Kościuszki 3/101. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do zakończenia rekrutacji, a w przypadku złożenia cv do bazy kandydatów przez okres 6 miesięcy od momentu wpisania do bazy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie będą one przekazywane innym podmiotom.

Administrator Danych Osobowych ma prawo usunąć Pani/a dane bez Pani/a uprzedniej zgody.  Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e.ziolo@fabrykapelnazycia.eu

 

 

 


« Poprzednia aktualnośćNastępna aktualność »

Dziękujemy za rejestrację!